ภาพกิจกรรม
ค่ายป้องกันบุหรี่ ยาเสพติด เหล้า และอบายมุข
วันที่ 24 มกราคม 2566 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ค่ายป้องกันบุหรี่ ยาเสพติด เหล้า และอบายมุข” ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 214 คน โดยมีกิจกรรม “วัยรุ่นยุคใหม่ รู้ทันยาเสพติด” ได้รับเกียรติจาก นายอัครพงศ์ อิ้มทับ นักจิตวิทยาโรงพยาบาลบางระกำเป็นวิทยากร กิจกรรม “การป้องกันและทักษะการเอาตัวรอดจากยาเสพติด” ได้รับเกียรติจาก ด.ต.สมทรัพย์ แก้วเวียงกัน ผู้บังคับหมู่ ปฏิบัติหน้าที่สืบสวนสอบสวน สภ.บางระกำ เป็นวิทยากร และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ได้แก่ ฐานวัดพลังปลอด  ฐานเรื่องเหล้า ชาว บ.ศ. ฐานการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ ฐานรอบรู้สุภาพใจห่างไกลยาเสพติด และฐาน TO BE NUMBER  ONE เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัย ความอันตราย และมีทักษะการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า เหล้าและอบายมุข  รูปภาพ
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2566,19:46   อ่าน 44 ครั้ง