รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
หมู่ 19   ตำบลบางระกำ  อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
เบอร์โทรศัพท์ 055371149 เบอร์แฟกส์ 055371822


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :