ภาพกิจกรรม
การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับผู้นำองค์กรเครือข่ายโครงการสถานศึกษาสีขาว
วันที่ 18 มกราคม 2566 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา นำโดยนายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับผู้นำองค์กรเครือข่ายโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จำนวน 6 เครือข่าย ได้แก่ นายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภอบางระกำ นายแพทย์ เจษฎา บุญญาณุภาพพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ นายวิเชียร มีบุญล้ำ สาธารณสุขอำเภอบางระกำ พ.ต.ท.เกตุชัย นาสอน รองผกก.(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางระกำ นายวัชรินทร์ สินค้างาม รองนายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ และนายอำนวย กลิ่นทับ ผู้ใหญ่บ้านคลองวัดไร่เหนือ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และเพื่อสร้างเครือข่ายการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า เหล้าและอบายมุข รวมถึงพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชนตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา นอกจากนี้องค์กรเครือข่ายดังกล่าว ยังแสดงความห่วงใยและสนับสนุนโครงการสถานศึกษาปลอดภัย (MOE Safety School) โดยการร่วมค้นหาจุดเสี่ยง มุมอับ ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย กับผู้เรียน เพื่อร่วมกันแก้ไขจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในโรงเรียนอีกด้วย รูปภาพ

โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2566,18:45   อ่าน 34 ครั้ง