ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
วันที่ 12 มกราคม 2566 นายวิบูลย์  ตั้งเกษมวิบูลย์ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เพื่อรับทราบการดำเนินงานด้านการศึกษา การรับนักเรียนในปีการศึกษา 2566 การปรับปรุงอาคารสถานที่ การดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงสถานศึกษาสีขาว (MOU) การแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมี นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เป็นเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมกชกร รูปภาพ

โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2566,20:35   อ่าน 23 ครั้ง