ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนเครือข่ายโครงการสถานศึกษาสีขาว
วันที่ 9- 10 มกราคม 2566 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยาศึกษา มอบหมายให้นายต่อศักดิ์ สิงห์เผ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว 4 ฝ่าย  นักเรียนกลุ่ม Gen-Z และแกนนำสภานักเรียน ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนเครือข่ายโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้แก่ โรงเรียนดอนทองวิทยา โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาและโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน และการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาสีขาวฯให้เข้มแข็ง และยั่งยืน พร้อมกันนี้ได้เผยแพร่กิจกรรมการสร้างสภาพแวดล้อมปลอดบุหรี่ โดยนักเรียนแกนนำกลุ่ม Gen-Z เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่อีกด้วย รูปภาพ
 
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2566,20:33   อ่าน 22 ครั้ง