วารสารโรงเรียน
ครั้งที่ 1 ปี 2556
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/02/2012
ปรับปรุง 31/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 495064
Page Views 719655
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2554
รายละเอียดผลงาน

ปีการศึกษา

ผลงาน/เกียรติยศ

2554

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  2  การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์  ประเภทเพลงช้า  โครงการถนนเด็กเดินและลานศิลปะดนตรีชุมชน “เด็กนำ  ผู้ใหญ่หนุน  ปรับตัวสู่อาเซียน”  ประจำปี 2555  ของเทศบาลตำบลบางระกำ

2554

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  1  การแข่งขันเล่นดนตรีโฟล์คซอง  โครงการถนนเด็กเดิน และลานศิลปะ  ดนตรีชุมชน  “เด็กนำ  ผู้ใหญ่หนุน  ปรับตัวสู่อาเซียน”  ประจำปี 2555  ของเทศบาลตำบลบางระกำ

2554

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเพลงประสานเสียงเพลงมาร์ช  นเรศวร  โครงการถนนเด็กเดิน และลานศิลปะ  ดนตรีชุมชน “เด็กนำ  ผู้ใหญ่หนุน  ปรับตัวสู่อาเซียน”  ประจำปี 2555  ของเทศบาลตำบลบางระกำ

2554

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขัน A-Math  โครงการถนนเด็กเดิน และลานศิลปะ  ดนตรีชุมชน “เด็กนำ  ผู้ใหญ่หนุน  ปรับตัวสู่อาเซียน”  ประจำปี 2555  ของเทศบาลตำบลบางระกำ

2554

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน A-Math

โครงการถนนเด็กเดิน และลานศิลปะ  ดนตรีชุมชน “เด็กนำ  ผู้ใหญ่หนุน  ปรับตัวสู่อาเซียน”  ประจำปี 2555  ของเทศบาลตำบลบางระกำ

2554

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขัน A-Math

โครงการถนนเด็กเดิน และลานศิลปะ  ดนตรีชุมชน “เด็กนำ  ผู้ใหญ่หนุน  ปรับตัวสู่อาเซียน”  ประจำปี 2555  ของเทศบาลตำบลบางระกำ

2554

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน A-Math

โครงการถนนเด็กเดิน และลานศิลปะ  ดนตรีชุมชน “เด็กนำ  ผู้ใหญ่หนุน  ปรับตัวสู่อาเซียน”  ประจำปี 2555  ของเทศบาลตำบลบางระกำ

2554

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ในการแข่งขัน  วาดภาพระบายสี เศรษฐกิจพอเพียงฯ  ของ

สถานีวิทยุชุมชนบ้านตะโม่

2554

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้รับเกียรติบัตรผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ

การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประเภทความแม่นยำ รอบคัดเลือก 

ระดับภาคเหนือตอนล่างการแข่งขัยจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประเภทความแม่นยำ  มหาวิทยาลัยนเรศวร

2554

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ม.1-3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด  ปีการศึกษา  2554 

2554

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด  ปีการศึกษา  2554 

2554

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับรางวับระดับเหรียญทอง  กิจกรรมเขียนภาพไทยประเพณี  ประเภทเดี่ยว  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ระดับจังหวัด  ปีการศึกษา 2554

2554

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์  ประเภททีม  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ระดับจังหวัด  ปีการศึกษา  2554 

2554

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2554

2554

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรมวาดภาพระบายสี  ประเภทเดี่ยว งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด  ปีการศึกษา 2554 

2554

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2554

2554

นักเรียนรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2554

2554

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมแข่งขันแต่งคำประพันธ์(กาพย์ยานี11)  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด

ปีการศึกษา 2554

2554

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม  Story Telling  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2554

2554

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง Story Telling

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2554

2554

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง

กิจกรรมแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2554

2554

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอ

Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.44 KB
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2555,09:39   อ่าน 1093 ครั้ง
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เลขที่ 1 หมู่ 19 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โทร.0-5537-1822 โทรสาร. 0-5537-1822