วารสารโรงเรียน
ครั้งที่ 1 ปี 2556
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/02/2012
ปรับปรุง 31/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 495367
Page Views 720016
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก

 

ที่

แหล่งเรียนรู้

ความสำคัญ

1

ศูนย์การเรียนรู้การเรียนรู้ภาษาไทย

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

2

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

3

ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

4

ศูนย์การเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

5

ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

6

ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

7

ศูนย์การเรียนรู้ศิลปศึกษา

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

8

ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพละศึกษา

9

ห้องสมุดโรงเรียน

ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

10

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี

11

ห้องโสตทัศนศึกษา

ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

12

ห้องแนะแนว

ใช้สำหรับการให้คำปรึกษานักเรียน

13

ห้องพยาบาล

ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

14

ห้องสหกรณ์ร้านค้า

ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

15

ห้องพยาบาล

ใช้สำหรับการให้คำปรึกษานักเรียนด้านสุขภาพ

16

ห้องประชาสัมพันธ์

ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

17

ห้องสมานฉันท์

ใช้สำหรับการให้คำปรึกษานักเรียน

18

เรือนเกียรติยศ

ใช้สำหรับจัดเก็บและแสดงสิ่งเชิดชูเกียรติยศของผู้ได้รับการยกย่อง เช่น โล่ ถ้วยรางวัล

19

โรงอาหาร

ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

20

หอประชุม

ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

21

สวนป่า

ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

22

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

 

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เลขที่ 1 หมู่ 19 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โทร.0-5537-1822 โทรสาร. 0-5537-1822